Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

Car-line Karolina Biernacka-Kruk

 

obowiązujący od dnia 25.12.2014

 

 

 

§ 1 Oznaczenie Sprzedawcy

 

 

 

 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://zu-zu.com.pl/ prowadzony jest przez firmę:

Car-line Karolina Biernacka-Kruk

Ul. Wielichowska 5

64-000 Kościan

NIP: 6981807661

REGON: 301932245

Tel. 697776916

E-mail: biuro@car-line.org , sklep@car-line.org

 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

 

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§ 3 Zamówienia

 

 

 

 

 

Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

 

Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Ewentualne połączenie telefoniczne odbywa się w całości na koszt Sklepu.

 

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę pro-forma. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

 

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

 

W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

 

 

§ 4 Płatności

 

 

 

 

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru.
  • Gotówka - płatność przy odbiorze towaru w siedzibie firmy

 

 

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 30 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

 

§ 5 Dostawa

 

 

 

 

 

Sprzedawca realizuje dostawę na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

 

 

Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy.

 

 

Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT lub paragon . Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta zapisanej w formularzu podczas składania zamówienia, Sklep może wysłać obraz faktury VAT przy pomocy poczty elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie PDF. Oprogramowanie takie można pobrać ze strony http://www.adobe.com

 

 

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem   Poczty Polskiej - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy. Cennik kosztów dostawy dostępny na stronie sklepu w zakładce „Koszt dostawy”.

 

 

 

 

§ 6 Reklamacje

 

 

 

 

 

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz wskazaniem czego się domaga. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Car-line Karolina Biernacka-Kruk

Ul Wielichowska 5

64-000 Kościan

 

 

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

 

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć drogą mailowa biuro@car-line.org .

Przykładowy formularz oświadczenia:

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ……………………………. ……………………………. …………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Nr zamówienia....................................................

Adres …..…………………….……..……………………………………. Data…………………………………………………………………………. …….…………………………………………………………………… Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

 

 

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

 

 

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 

 

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

§ 8 Ochrona prywatności

 

 

 

 

 

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

 

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

§ 9 Własność intelektualna

 

 

 

 

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

 

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

 

 

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 

 

Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

 

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

 

 

Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl